Radar Para - 9. Emisyon 5 Lira

Banknotlar üzerindeki seri ve sıra rakamlarından oluşan numaralar benzersizdir. Yani bir banknotta iki seri numarası hiçbir zaman aynı olamaz.

Seri numarası: Boşluktan önce, 2. emisyon paralarda harf ve rakam ile ifade edilen bir veya iki haneli kod.
Sıra numarası: Seri numarasından sonra gelen sıra numarası; Genelde 000001’den başlar 999999’a kadar gider.

Türkiye Cumhuriyeti paralarında seri numarası, birinci emisyon paralarda bir veya iki rakamdan (örneğin Seri 1 veya Seri 42), 2. – 5. emisyon paralarda bir harf ve bir veya iki rakamdan (örneğin A1 veya E12), 6. – 9. emisyon paralarda ise bir harf ve iki rakamdan (örneğin A01 veya D45) oluşmaktadır. 5. Emisyon paralardan 20 lira banknotların seri numaralarında ayrıca bir özellik şudur ki, İngiltere’de basılan A ve B serili banknotlar tek rakam, Türkiye’de basılanları iki rakam şeklinde oluşmuştur. Bu seri numaralarını da 5 veya 6 haneli sıra numarası takip eder.

Banknot üzerindeki bu rakamlar sağdan sola ve soldan sağa aynı şekilde okunuyorsa, bu paranın seri numarası radardır. Örneğin A43 944934 veya G10 899801 gibi hem seri numarası hem de sıra numarası üzerinden bakıldığında tam radar oluşmuştur (tam radar veya 8’li radar). Bazı koleksiyoncular seri numarası farklı ve sıra numarası radar olan paraları da toplayabilmektedir. Bunlara da 6’li radar denir.

Bazen 4’lü veya 5’li radar diye de ifade edilen, sadece son 4 veya 5 rakamı radar olan seri numaraları aslında radar olarak nitelendirilemez. Ama güzel numara olarak yine koleksiyoncular tercih edebilir.