Uygun bir sıraya, düzene koyma. Aynı emisyonda ve aynı küpürde olan bir parada oluşan farklılıkların kronolojik sırası paranın tertibini belirler. Her paranın tertibi yoktur. Tertibin oluşmasını sağlayan, yani parayı değiştiren farklar imza değişiklikleri ve tasarım değişiklikleridir (2. Emisyon paralarının bazı küpürlerinde Atatürk portresinin İnönü portresi ile değiştirilmesi, renk değişiklikleri vb.). Bir parada tertibini etkilemeyen farklılıklar da olabilir (6. Emisyon 1. Tertip 20 Lira’da 7 rakam ve 8 rakam seri numarası, filigran farkları, fosforlu ve fosforsuz seri numarası, kağıt renginde farklılıklar vb.).