Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para: Kaime ve Evrak-ı Nakdiye

Osmanlı İmparatorluğu’nda kağıt para: Kaime ve Evrak-ı Nakdiye

Kâğıt Paranın Tarihçesi Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanılmıştır. Tarihi kayıtlara göre, M. Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır. İlk kâğıt para ise M. S. 806 yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır. Batıda kâğıt paraların basılması ve kullanılması 17. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. İlk kâğıt paranın 1690’lı…