Kaime

Kaime 1843 yılında basılan ilk Osmanlı banknotu. “Yerine geçen” anlamındaki “kaim”, halk diline “kayın” olarak geçmiştir. Hazine bonosu yerine de kullanılabiliyordu. 160 bin Osmanlı altını karşılığında “kâime-i mutebere” adıyla bastırılmıştır.

Kanada Doları (CAD)

Kanada doları (sembolü: $; ISO 4217 kodu: CAD), Kanada’nın resmi para birimidir. Kanada dolarının alt birimi centtir. Alternatif olarak C$ veya $C, $CAD veya CAD$ yazılarak diğer dolar para birimlerinden ayırt edilir.

Koleksiyon

Koleksiyon kelimesi genel tanım olarak “öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin tümünü” ifade eder.

Kondisyon

Koleksiyonu yapılan paralar için kullanılan bir terimdir. Kağıt paralarda kondisyon kısaca paranın durumunu belirtir. Türkiye’de paranın durumunu ifade eden belli başlı kondisyon durumları vardır: Çil, Çil Altı (ÇA), Çok Çok Temiz (ÇÇT), Çok Temiz (ÇT), Temiz (T), İyi ve Haliyle.

Küpür

Para ve menkul değerlerin üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isim. Piyasadaki dokuzuncu emisyon banknotlar 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’lik kupürlerden oluşur.

Kur Riski

Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur.