Seri

Fransızca kökenli bir sözcük olup, belli bir kurala, bir ölçüte göre birbiri ardından gelen şeylerin oluşturduğu bütüne verilen addır. Eşanlamlısı dizidir. Nümismatikte, aynı ad altında çıkarılan paraların değişik değerlerinden oluşan takıma ya da diziye verilen addır.

Specimen

Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. Ya deneme baskısıdır ve tedavüle sürülenlerden farklıdır; ya da “specimen” yani örnek baskı paradır ve Merkez Bankası tarafından yeni çıkan paraları bilgilendirmek amacıyla her bankanın her şubesine birer adet gönderilmek üzere basılmıştır.

Sürsaj

Sürsaj işlemi, etiket tutkalının özelliğini kaybetmeden renklendirilmesidir. En sık kullanıldığı alanlar ise mağazacılık sektöründe, eski fiyatların revizesi sırasında alttaki etiketi kapatmak için kullanılmaktadır.