Merdiven

Kağıt paralar üzerindeki seri numarasını oluşturan rakamlar 123456 gibi sıralı şekilde çıkıyor veya 654321 gibi sıralı şekilde iniyorsa, buna koleksiyoncular arasında merdiven tabiri kullanılır. Bu gibi özel seri numaralarının da kendine özgün koleksiyonları vardır.

Meskûkât

Meskûkât veya nümismatik, sikke veya kâğıt para koleksiyonculuğu ve paraları inceleyen çalışma sahası. Sikkecilik olarak da adlandırılır. Bu alanda uzman kişilere “nümismat” adı verilir.