Tedavül Parası

Sürüm ya da dolaşım amaçlı olarak üretilmiş olan para. Tedavülde olmak; geçerli olmak, sürümde bulunmak anlamına gelir. Tedavülden kalkmak; paranın tedavülden kalkması, o paranın alış-veriş aracı olarak ya da değişim aracı olarak geçerliliğinin kalmaması anlamındadır. Tedavüle çıkarmak; parayı piyasaya çıkarmak, dolaşıma ya da sürüme sunmak veya vermek anlamındadır.

Temiz (T)

Kondisyon: Paraya ilk bakıldığında tedavül görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Paralarda kırıklar, çizikler ve çeşitli bükülmeler söz konusu olabilecektir. Kağıt paralar aşırı bir şekilde kirli değildir ama bazı yumuşamaların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Paraya genel olarak bakıldığında kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır ve ufak yıpranmalar rahatlıkla görünmektedir.

Tertip

Uygun bir sıraya, düzene koyma. Aynı emisyonda ve aynı küpürde olan bir parada oluşan farklılıkların kronolojik sırası paranın tertibini belirler. Her paranın tertibi yoktur. Tertibin oluşmasını sağlayan, yani parayı değiştiren farklar imza değişiklikleri ve tasarım değişiklikleridir (2. Emisyon paralarının bazı küpürlerinde Atatürk portresinin İnönü portresi ile değiştirilmesi, renk değişiklikleri vb.). Bir parada tertibini etkilemeyen farklılıklar…

Türk Lirası (TRY)

Türk lirası (sembolü: ₺; ISO 4217 kodu: TRY), Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta resmi olarak ve günümüzde resmi olmamakla birlikte Suriye Geçici Hükümeti kontrolündeki bölgelerde kullanılan para birimidir. Türk lirasının alt birimi kuruştur. Türk lirasını basma yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına aittir.